Slide

Verblijven, presentatie. Het onderzoek, de kaart, de tekeningen, de maquettes en de wegwijzers zijn als afronding van het project in het geheel gepresenteerd.

Slide

Verblijven, het Eindhovens kanaal. Om de beste vorm van recreatie aan het Eindhovens kanaal te vinden, is eerst uitgebreid onderzoek gedaan dat verwerkt is in een grote kaart. Hiernaast ziet u een fragment van de kaart. Het onderzoek richtte zich onder andere op de aanwonenden aan het kanaal. De resultaten van de bezoeken die ik aan de bewoners heb gebracht, zijn verwerkt in verschillende verhaallijnen. Uit deze kaart valt bijvoorbeeld af te lezen welke recreatie er plaats vindt, welke band de aanwonenden met het kanaal hebben, wat de noemenswaardige geschiedenis is van het kanaal en hoe de ontwikkelingen ervoor staan.

Slide

Verblijven, Gebieden langs het kanaal. Na het onderzoek onder de aanwonenden ben ik op avontuur gegaan in de gebieden naast het kanaal. Wat bleek, het kanaal is mooi maar vrij eentonig, de gebieden ernaast zijn zeer divers en verrassend. Zo kun je denken aan een rietveld, golfterrein, afvalberg, dierentuin, aardbeienveld en bouwterrein.

Slide

Verblijven, het recreƫren van de gebieden. Het ontwerpen van recreatie is niet het voorkauwen van activiteiten. Ieder vermaakt zich op zijn of haar eigen manier en de interesses lopen ver uiteen. Er is voor gekozen om niet de recreatie te ontwerpen, maar om het te faciliteren met een verblijf in de gebieden. Voor de meest uiteenlopende gebieden zijn bijpassende verblijven ontworpen die het mogelijk maken om gedurende een of enkele dagen in het gebied te verblijven. Dit heeft geresulteerd in een aantrekkelijke serie mogelijkheden waarvan niemand gedacht had dit zo dicht bij de deur te vinden.

Slide

Verblijven In totaal zijn er negen verblijven uitgewerkt op papier. Van het schapenweiverblijf, het aarbeienverblijf en het rietverblijf zijn ook maquettes gemaakt.
1 Schapenweiverblijf. 2 Aardbeienverblijf. 3 Bergverblijf.

Slide

Verblijven
4 Bouwterreinverblijf. 5 Rietverblijf. 6 Spoorverblijf.

Slide

Verblijven
7 Golfverblijf. 8 Dierentuinverblijf. 9 Televisietorenverblijf.

Slide

Verblijven, rietverblijf. Niet op de rand met je voeten in het water, maar in de zachte kietelende toppen van het riet. Het verblijf staat op palen en geeft uitzicht over een golvende zee van riet en de natuur daarachter. Het dakterras van het verblijf doet ook dienst als openbaar uitzichtspunt. Omdat riet in een natte bodem groeit, loopt er een lange smalle steiger vanaf de rand van het veld naar het verblijf toe. Het riet steekt minstens een kop boven je uit, waardoor je er op het paadje volledig mee omgeven bent. In het verblijf overzie je alles, maar niemand zal jou zien vanuit het hoge gewas.

Slide

Verblijven, rietverblijf. De trap omhoog wordt halverwege opgesplitst. Ook als het verblijf in gebruik is, kunnen anderen met de trap naar het dak van het huis om uit te kijken over het veld. Het trapje naar de ingang van het verblijf en het terras halverwege is symbolisch afgesloten met een hekje. Dit terras is bedoeld voor de verblijvers.

Slide

Verblijven, rietverblijf. Het riet zal ook gemaaid worden met een kleine trekker. Het huis staat op poten zodat de boer er gewoon onderdoor kan rijden en ook hier het riet kan oogsten.

Slide

Verblijven, schapenweiverblijf. Zo'n vierhonderd meter vanaf het kanaal ligt een schapenwei waar momenteel al vrije doorgang is voor toeristen. Het verblijf dat hier komt is geschikt voor een gezin, want vooral voor jonge kinderen is het slapen tussen de schapen natuurlijk helemaal te gek. De hele schapenwei is je tuin, maar mocht je veilig je brood willen opeten, heeft het verblijf aangrenzend een klein omheind weitje. Niet voor de schapen bedoeld dus, maar voor jou! De schuine constructie van het verblijf maakt dat de voordeur achterover helt en dus altijd vanzelf dichtvalt zodat de schapen niet het verblijf binnenwandelen als je even niet oplet.

Slide

Verblijven, schapenweiverblijf. Een schaap

Slide

Verblijven, schapenweiverblijf. Door de openheid van het verblijf en interieur zit je ook binnen nog middenin de schapenwei.

Slide

Verblijven, aardbeienverblijf. Verblijven tussen de aardbeien. Langs het kanaal bevind zich een aarbeientuinder waar twee twee-persoons verblijven komen. Deze veblijven kunnen gecombineerd worden met een programma. Je kan er een nacht kosteloos verblijven, met als voorwaarde dat je een dag helpt op het land. Heb je daar geen trek in, dan kun je ook gewoon wel betalen voor je overnachting en de volgende dag een rondleiding krijgen.

Slide

Verblijven, aardbeienverblijf. De verblijven zijn opgebouwd uit strobalen en leem. Dit is een bekende bouwmethode, maar wordt in Nederland niet veel toegepast omdat teveel regen het leem aan kan tasten. Een oplossing hiervoor is het construeren van een ruim overstekend dak. Over de verblijven is een zeil gespannen dat de boer tevens voor zijn frambozenplanten gebruikt. Het is waterdicht en speciaal gemaakt om een ruimte koel te houden.

Slide

Verblijven, aardbeienverblijf. Een aardbeienkarretje

Slide

Verblijven, bewegwijzering. Alle gebieden met verblijven hangen samen rondom het kanaal. Vanaf het kanaal naar de gebieden toe staan wegwijzers in de berm. Deze zijn gemaakt van de steel van een schop. In deze steel is het pictogram van het gebied en de afstand ernaartoe ingebrand. Op de andere zijde van de steel staat het pictogram van het kanaal, zodat alle gebieden je ook naar het kanaal brengen. De schop is afgeleid van het feit dat het kanaal vroeger met de hand gegraven is. Daar zijn dus heel wat schoppen voor nodig geweest.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
< previous project             next project >